对夹连接V形球阀

对夹连接V形球阀结构图
对夹连接V形球阀结构图

应用规范
Ying Yong Gui Fan

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按GB13927-89

PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
PN1.6 MPa Zhu Yao Lian Jie Chi Cun Ji Zhong Liang

公称通径DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500
L 124 145 165 194 210 229 243 297 338 520 600
H 102 114 127 152 184 219 273 360 395 470 580
手动 H1 107 125 152 178 300 330 398 495 580 670 840
E - - - - - - 116 116 171 257 257
F - - - - - - 350 350 400 400 400
W 230 40 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800
Wt(㎏) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 864 1600
电动 H2 - - - - - 554 600 652 760 830 940
L1 - - - - - 235 235 235 259 400 410
气动 H3 274 379 389 479 552 666 736 926 1059 1393 1538
L2 270 405 405 576 576 776 776 776 1060 1360 1360

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量
PN2.5 MPa Zhu Yao Lian Jie Chi Cun Ji Zhong Liang

公称通径DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500
L 124 145 165 194 210 229 243 297 338 520 600
H 102 114 127 152 184 219 273 360 395 470 580
手动 H1 107 125 152 178 300 330 398 495 580 670 840
E - - - - - - 116 116 171 257 257
F - - - - - - 350 350 400 400 400
W 230 40 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800
Wt(㎏) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 1030 2100
电动 H2 - - - - - 235 235 400 400 410 420
L1 - - - - - 74 350 350 420 400 400
气动 H3 340 379 452 479 646 666 814 1002 1059 1205 1295
L2 405 405 574 574 756 756 1060 1060 1060 1360 2840

上海AFK阀门:对夹连接V形球阀厂商
Shanghai AFK Fa Men: Zhuan Ye Dui Jia Lian Jie V Xing Qiu Fa Chang Shang

上海AFK埃非凯阀门有限公司专业设计、生产制造对夹连接V形球阀,欢迎来电垂询 Tel:5608 7668,Fax:5608 6780 您也可以通过电邮与我们的技术人员进行沟通,我们AFK确保一个工作日内给您回复。

注:
1.本网页的对夹连接V形球阀结构、结构图,参数均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向AFK营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

对夹连接V形球阀相关产品
Dui Jia Lian Jie V Xing Qiu Fa: Xiang Guan Chan Pin

下一页:一片式球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:法兰连接V形球阀

AFK阀门产品系列 联系AFK阀门

上海AFK阀门有限公司 Tel: +86(21)-5608 7668 Fax: +86(21)-5608 6780 E-mail: info#afkvalve.com (请将#换成@)
Copyright Shanghai AFK Valve Corporation 2008 http://www.afkvalve.com